Verbouwing Boschwegse kerk gestart

De Onze Lieve Vrouwenkerk is al jaren een beeldbepalend gebouw voor de Boschweg. De kerk is al een paar jaar niet meer in gebruik, maar daar komt binnenkort verandering in. Na een grondige verbouwing zullen hier meerdere appartementen te vinden zijn. Het uiterlijke van de kerk blijft behouden.

De kerk dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het behoud van de kerk was daarom van groot belang voor Abeco én de buurtbewoners. Er werd een plan ontwikkeld waarin de kerk behouden blijft en er nieuwe woningen gebouwd zullen worden.

Lang en duurzaam behoud van de kerk

De Boschwegse kerk speelt een belangrijke rol in het nieuwe plan, dat de naam Den Rozenkrans draagt. We willen de kerk langdurig en duurzaam kunnen behouden voor volgende generaties. Een economisch haalbare invulling is dan ook van groot belang. Het onderhoud van een groot monument zoals deze kerk is kostbaar. Er is echter een zeer geschikte partner gevonden; na de verbouwing van de kerk zal de stichting Philadelphia Zorg namelijk hun intrek nemen in de kerk. Zij zullen de appartementen die in de kerk gerealiseerd worden langdurig in gebruik gaan nemen.

De kerk behoudt haar vorm. Naast de bestaande openingen worden er een aantal extra opening gecreëerd, zodat er een betere toegang tot de woningen ontstaat. Belangrijke elementen, zoals de glas in lood ramen, blijven zoveel mogelijk behouden.

Patiowoningen in de voormalige pastorietuin

De verbouwing van de kerk is niet het enige onderdeel van Den Rozenkrans. Er zullen namelijk ook acht moderne, luxe patiowoningen worden gerealiseerd. Er zijn verschillende varianten van de koopwoningen binnen het plan. Deze zullen binnenkort in de verkoop gaan.

Onder de patiowoningen komt een half verdiepte parkeergarage, waar de bewoners van de patiowoningen hun auto kunnen parkeren. Twee van de acht patiowoningen krijgen een extra verdieping, voor vijf patiowoningen is die extra verdieping optioneel. Eén patiowoning in het plan zal volledig gelijkvloers blijven.

Duurzame Energie

Voor Abeco was niet alleen het behoud van de kerk belangrijk, maar ook het toepassen van duurzame energie. Voor zowel de appartementen in de kerk als de patiowoningen worden oplossingen toegepast.

Zo wordt er een revolutionair verwarmings- en koelingssysteem toegepast in de woningen. De energie om deze voorziening te laten draaien komt uit een grote kelder. Die kelder is gevuld met water en bevriest in de winter, terwijl het ijs in de zomer weer ontdooit. Uit deze kelder en het proces van bevriezen en ontdooien wordt energie onttrokken. Naast dit systeem zullen de daken van de kerk en patiowoningen worden voorzien van zonnepanelen.