Revolutionair verwarmings- en koelingssysteem in Den Rozenkrans

Huizen verwarmen en koelen door slim gebruik te maken van bestaande natuurwetten? Het klinkt misschien futuristisch, maar in het meest recente plan van Abeco wordt het al toegepast. Bij de patiowoningen wordt zo’n vernuftige installatie geplaatst. Het is één van de eerste keren dat het op zo’n grote schaal wordt toegepast in Nederland.

Duurzaam verwarmen en koelen

Er zijn volop natuurlijke energiebronnen. Solareis maakt gebruik van vijf natuurlijke energiebronnen: zon, lucht, aardwarmte, water en ijs. Het systeem zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke manier van verwarmen en koelen.

Milieubewust wonen

Wooncomfort betekent in ieder seizoen een prettig binnenklimaat. In de zomer willen bewoners hun woning verkoelen, terwijl ze in de winter juist behoefte hebben aan warmte. Het systeem van Solareis maakt dit op een duurzame manier mogelijk.

Verwarmen met ijs klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is toch echt hoe dit systeem werkt. Een grote kelder van 250 kubieke meter wordt gevuld met water. In de zomer wordt overtollige warmte in de ondergrondse buffer in het water opgeslagen. De van nature aanwezige aardwarmte is toereikend om de temperatuur te behouden. Wanneer het kouder wordt, wordt het water in de ijsbuffer tot een vriespunt gebracht. Bij de overgang van koud water naar ijs wordt energie omgezet. Dit wordt kristallisatiewarmte genoemd. Die kristallisatiewarmte geeft aan hoeveel energie er wordt uitgewisseld met de omgeving als een stof een faseovergang ondergaat. In het systeem is een warmtewisselaar geplaatst die de energie als het ware uit het ijs of water zuigt.

Warmtepomp

In het systeem staat de warmtepomp centraal. Via de warmtewisselaar wordt de warmte naar het ijsreservoir gestuurd en gebruikt om het ijs weer te laten smelten. Op die manier is er altijd voldoende warmte-energie. In de zomer wordt warmte van binnen gebruikt om het water te koelen en de koude-energie wordt dan door het gebouw gestuurd om de woning te verkoelen.

De SolarEis installatie in Den Rozenkrans benut dus de energie die vrijkomt bij de overgang van water naar ijs. Deze installatie is de revolutie in gebouwklimatisering die ervoor zorgt dat er bespaard kan worden op het milieu, tijd en geld. 

Bron afbeelding: Solareis, zo werkt het.