Succesvolle informatie bijeenkomst

Woensdag 17 september jl. hebben wij met succes een bijeenkomst georganiseerd met als doel om informatie te geven over de plannen voor de her ontwikkeling van de voormalige Regenboog school aan de Wilhelminalaan te Schijndel. Belangrijker nog  deze avond was om input te krijgen van omwonenden over de inrichting van het openbare terrein. Welnu wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Na de presentatie door Esther Kruit van KruitKok landschap architecten is er door de aanwezig actief meegedacht over de invulling. Wij hebben voldoende ideeën opgehaald om daarmee een aantal voorstellen uit te werken.

Wij hebben afgesproken met de omwonenden dat we met een kleinere groep van direct belanghebbenden nog een bijeenkomst organiseren om  een aantal voorstellen ter sprake te brengen. Uiteindelijk zal er dan een definitief ontwerp gemaakt worden en ter goedkeuring aan de gemeente worden aangeboden.