Voormalige Regenboogschool Schijndel in herontwikkeling

Herontwikkeling locatie EBC De Regenboog 

Abeco bedrijven “sterk in ontwikkeling”  en Woudstra architecten gaan in een nieuw plan voor de invulling van de voormalige locatie van EBC De Regenboog aan de Wilhelminalaan voorzien. De gemeente Schijndel heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Abeco “sterk in ontwikkeling”.   

Bij de uiteindelijke overwegingen van de gemeente  is hierbij nadrukkelijk gelet op het plan met de beste kwaliteit op het gebied van zowel stedenbouwkundige inpassing, als op die van architectonische en landschappelijke kwaliteit. Daarnaast voorziet het plan in een intensieve samenwerking met omwonenden om te komen tot een, voor alle partijen gewenst invulling van het gebied.

Het plan behelst een totaalvisie op het hergebruik van de 17 schoollokalen, de multifunctionele ruimtes hierachter, de bouwmogelijkheden op de plaats van het huidige gymlokaal en tenslotte de herinrichting van het voormalige schoolplein met daarbij het speelveld aan de Poolster.

De klaslokalen zijn vorig jaar vrijgekomen na het gereedkomen van het nieuwe onderkomen van EBC Zuid aan de Hertog Jan II laan. Deze ruimtes maakten sinds 1999 deel uit van een appartementengebouw en zijn vrij eenvoudig om te bouwen tot bruikbare woningen. Projectontwikkelaar Jeroen Bestebreurtje  van Abeco “sterk in ontwikkeling” en architect Steven Woudstra zijn daartoe de samenwerking aangegaan met Rho stedenbouwkundig adviseurs en KruitKok landschapsarchitecten, beiden uit Eindhoven, om te komen tot het beste resultaat voor deze locatie.

Het plangebied meet een klein hectare en ligt tussen de Wilhelminalaan, de Poolster en de Dierenriem.

In het plan worden de schoollokalen omgevormd tot middelgrote appartementen, met de voordeuren naar de straat toe, en wordt er op de plaats van het te slopen gymlokaal voorzien in een zestal patiowoningen. Aan de achterzijde van het voormalige schoolgebouw kunnen er diverse ruimtes ten behoeve van maatschappelijke functies of voor kantoren worden ingericht.

Tussen de patiowoningen en de appartementen worden er voldoende nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, waarbij de bestaande bomen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Het is wens van de ontwikkelaar om het huidige appartementengebouw op te knappen en het aangezicht vanaf de straat groener en vriendelijker te maken.

In geval van het speelterrein is het volgens de planmakers van belang dat ideeën worden uitgewisseld over het type spelaanleiding of speelattribuut: wat wil de buurt en waar worden de speelplekken gemaakt in het ‘speelpark’: is de afstand tot de woningen niet te groot of juist te dichtbij ? En wie zijn de eigenlijke gebruikers van het plein: de kinderen. Juist voor deze belangrijke doelgroep zal een ludieke gelegenheid komen om hun ideeën en opties voor het speelpark te spuien. Door de juiste vragen te stellen willen wij weten wat hun gedachten zijn en kunnen we ook tot een plan voor het speelpark komen dat gedragen wordt door de gebruikers.

Daarom is de ontwikkelaar voorstander van een proces waarin aan de bewoners, omwonenden en kinderen wordt gevraagd mee te denken over een ontwerp; dus geen tekentafeldesign maar co‐design.

www.sterrenboog.nl