Start verkoop Kerkwoningen op 14 November in de Kerk

Op 14 november as. zal de verkoop beginnen van de kerkwoningen in het plan Beukenhof. Deze start vindt plaats IN de kerk en zal voor geïnteresseerden de mogelijkheid geven om een indruk te krijgen van het unieke karakter van het wonen in deze kerk. ZATERDAG 14 NOVEMBER AS. VAN 11 UUR TOT 15 UUR.  is iedere belangstellende welkom in de kerk van Wijbosch aan de Kerkstraat 4.