Sterrenboog Schijndel update

Ons plan voor de herontwikkeling van de voormalige Regenboog school in Schijndel aan de Wilhelminalaan is weer een stapje verder. Er is nu een definitieve invulling van het gebouw en het omliggende terrein. Voor de wijzigingen die wij gaan uitvoeren zal ter plaatse het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Het ligt in de bedoeling om medio november 2015 dit ontwerp plan ter inzage te leggen.