Eerste opleveringen Beukenhof Wijbosch

De eerste 7 woningen in het project Beukenhof Wijbosch zijn nog net voor de carnaval opgeleverd. Het betreft 1 patio woning en de 6 rijwoningen in het project. Bewoners zijn allen enthousiast aan de slag met inrichten. De andere patio woningen en vrijstaande woningen zullen, naar het zich laat aanzien, ook op korte termijn opgeleverd worden. Daarna zal alle focus liggen op afronding van de verbouwing van de kerk.