Plannen Kerk Boschweg en Pastorietuin Schijndel

Wij hebben goed nieuws, de plannen voor het project Boschweg kerk en wonen in de Pastorietuin vorderen gestaag. De kerk word hoogstwaarschijnlijk een thuis voor bewoners van zorg organisatie Philadelphia terwijl in de tuin van de Pastorie een 8 tal levensloop bestendige woningen zijn geprojecteerd. De Pastorie zelf leent zich voor een tweekapper of blijft beschikbaar voor de 6 appartementen die nu aanwezig zijn. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

Wij zullen op korte termijn de plannen tonen en één ieder de mogelijkheid geven om zijn interesse in het project kenbaar te maken.