Bouw van 10 appartementen

De exploitatie van het voormalige café De Drie Zwaantjes is in de loop der jaren langzaam achteruit gegaan en dusdanig verslechterd dat het object niet meer als zodanig gebruikt kon worden. Bouwkundig was de staat nog redelijk tot goed, echter op horeca-exploitatie gebied was het niet meer interessant.

Na een lange periode van ambtelijk overleg en plannen aanpassen is het huidige complex met een parkeerkelder tot stand gekomen. Het project omvat 6 appartementen in de vrije sector en 4 appartementen op basis van maatschappelijk gebonden eigendom.