Aankoop veehouderij annex boerderij

De veehouder wenste zijn bedrijf te eindigen maar kon het zich eigenlijk niet permitteren om al te gaan rentenieren. Middels win/win oplossing bij de gemeente de oplossing gevonden door de stankcirkel en agrarische bestemming in te ruilen voor splitsing van de boerderij en realisatie van 3 geschakelde woningen op het belendende terrein. Zowel de gesplitste boerderij alsook de woningen zijn met succes verkocht.