Bouw van 29 starters appartementen

Machine handel van de Elzen en Cafébedrijf 't Venneke zijn door ons aangekocht om middels samenvoeging van de percelen een appartementencomplex met 29 starterswoningen en een ondergrondse parkeergarage te realiseren. In een markt die gekenmerkt werd door (bouw) crisis is het toch gelukt om met succes alle 29 appartementen te verkopen. In dit complex word gebruik gemaakt van een collectief warmte en koude systeem waarbij de gebruikers maximaal comfort word geboden. Tevens word er door 260 zon pv panelen elektra opgewekt welke ten goede komt aan het complex.