Studie herontwikkeling centrum locatie

Wij hebben meegedaan aan een ontwerp wedstrijd voor de invulling van een hoek van een plein in een middel grote gemeente. Helaas voor ons heeft een collega de wedstrijd gewonnen. Ook wij moeten constant allert blijven en kijken naar de kwaliteiten die zowel stedenbouwkundig alsook architectonisch maximaal tot hun recht komen. Ondanks dat wij de hoek graag hadden ingevuld zijn wij er van overtuigd dat onze college deze klus ook zeker tot een goed einde zal brengen.